Понеділок, 22.04.2024, 06:01
Вітаю Вас Гість | RSS

Вербуватівський НВК

Меню сайта
Пошук по сайту
Архів записів
Опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 16

Доступ до публічної інформації

1. Протокол № 4  засідання педагогічної ради Вербуватівського НВК від 13.02.2018 року   

2. Вибір та замовлення підручників для учнів 5 класу Вербуватівського НВК

 СТАТУТ

 

 

 

 

Додаток 29

 

Додаток 30Додаток 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Звіт

Варварівської ОТГ про використання коштів

за 9 місяців 2017 року

на потреби Вербуватівського НВКДо уваги батьків!

5-18-71 - телефон довіри  відділу освіти Ю'рївської райдержадміністрації  

Карпенко О.А.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про доступ до публічної інформації” (ст. 14, ст.15)

Лист Міністерства № 1/9-500  від 29.09.2014 р. «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення»

Наказ Міністерства №67 від 30.01.2015 "Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів" зареєстрований в міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618

Лист Міністерства № 1/9-477 від 19.09.2014 р. «Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591»

1.ЗАКОН УКРАЇНИ “Про благодійну діяльність та благодійні організації” {Зі змінами}

2. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про відкритість використання публічних коштів” {Зі змінами}

3. П О С Т А Н О В А КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 4 серпня 2000 р. N 12 “Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування”{Зі змінами}

4. П О С Т А Н О В А КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 17 серпня 1998 р. N 1295“Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як

благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт” {Зі змінами}

5. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ № 55 від 28 січня 2005 року“Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів”

6. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ № 178 від 23 березня 2005р.“Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівниківдошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю”

7. ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ №1/9-289 від 15 квітня 2011 року “Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків”

8. ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ N 1/11-9472 від 13.10.2011 р.  “Щодо збору коштів з батьків”

9. ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ № 1/9-272 від 09 квітня 2012 року “Щодо благодійних внесків”

10. ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ №  1/9-608 від  05.09.13 “Щодо благодійних внесків” 


Графік

прийому громадян  адміністрацією Вербуватівського НВК

№ з/п

Прізвище,ім’я по батькові

Посада

Дні прийому

Години прийому

1

Бойко Ганна Миколаївна

Директор НВК

Понеділок, середа, п’ятниця

З 8.00 до 17.00

2

Стеценко Лариса Леонідівна

Заступник директора з НВР (шкільний підрозділ)

Вівторок , четвер

З 8.00 до 16.00

3

Смичок Людмила Василівна

Заступник директора з НВР (дошкільний підрозділ)

Понеділок, середа

З 8.00 до 12.00

 


 

Звіт

 директора Вербуватівського НВК

 перед громадскістю за роботу

 у 2015 – 2016 н. р.

У 2015/2016 навчальному році педагогічний колектив Вербуватівського навчально-виховного  комплексу   забезпечував реалізацію основних завдань державної політики в галузі освіти. Робота учнівського та педагогічного колективу здійснювалася згідно з чинним законодавством, була спрямована на виконання основних завдань і положень Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Державної програми «Освіта» (Україна, XXI століття та інших нормативних документів. Навчальний заклад здійснював свою діяльність відповідно до Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку. Забезпечувалося право дітей  на базову загальну середню освіту.
 

Основними напрямками роботи НВК  є: вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів і вихованців з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями, формування в учнів кращих якостей національного характеру,виховання громадянина-патріота України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.

Система  роботи у Вербуватівському НВК будується таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника.

У 2015/2016 н.р. вся методична робота була сконцентрована навколо  методичної теми «Адаптація у соціумі – запорука формування гармонійної особистості»

На базі НВК працювало 6 ШМО:

 • МО вихователів груп дошкільного виховання;
 • МО вчителів  початкових класів;
 • МО  вчителів предметів гуманітарного циклу;
 • МО  вчителів предметів природничо-математичного циклу;
 • МО вчителів  естетичного циклу;
 • МО класних керівників.

На базі НВК працювала методична рада,  робота якої була спрямована на формування професійно-педагогічної та соціально-психологічної культури педагогів, розширення та поглиблення знань, продукування ними педагогічних ідей, технологій навчання та виховання в сучасних умовах.

Педагогічний колектив НВК в минулому навчальному році працював над покращенням навчально-виховного процесу, впровадженням в навчально-виховний процес комп’ютерних технологій та опануванням вчителями комп’ютерної техніки. Аналіз підсумків 2015/2016 н.р. показав, що мети, поставленої на початку навчального року щодо виховання й розвитку учнів, в процесі діяльності було досягнуто.

Навчальний заклад намагається постійно оновлювати зміст, форми і методи навчально-виховного процесу, за яких весь педагогічний колектив може реалізувати свої здібності, нарощувати інтелектуальний і творчий потенціал. Важливу роль у спрямуванні методичної роботи, формуванні професіоналізму вчителя та організації роботи над науково-методичною темою відігравали педагогічні ради. Для проведення педрад використовувалися як традиційні форми, так і нетрадиційні, а саме: робота у групах, рольова гра, конференція.   Навчальний план виконано, варіативна складова реалізована повністю. З усіх навчальних предметів були у наявності навчальні програми. Календарно-тематичне планування з навчальних предметів відповідало діючим програмам.

У закладі було проведено підписку на серію періодичних видань «Шкільний світ», фахових періодичних видань, збірник Міністерства освіти і науки України.

Виховна робота з учнями і вихованцями будувалася за напрямками:

 фізичне здоров’я дитини – здоров’я нації

 виховання та розвиток особистості дитини;

 громадянське виховання;

родинно-сімейне виховання;

 трудове виховання; художньо-естетичне виховання;

 морально-правове виховання;

 екологічне виховання;

формування здорового способу життя;

превентивне виховання.

 Пріоритетним напрямком виховної роботи з учнями було превентивне виховання.

Згідно з принципами і положеннями нормативних і директивних документів про освіту, рекомендаціями районного методичного кабінету, відповідно до структури  виховної роботи в закладі, виховна робота в минулому навчальному році була спрямована на виховання громадянина, на розвиток творчої особистості вчителя та учня,вихованця. залучення батьків до активної співпраці з закладом, подолання труднощів у роботі з дітьми девіантної поведінки. Особлива увага приділяється організації виховної діяльності учнів з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей. Класні керівники працювали за індивідуальними планами,  змістовна наповнюваність яких відповідала віковим особливостям учнів і була спрямована на  виховання у них ціннісного ставлення до себе, родини, людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва, ставлення до держави.

В основну діяльність закладу покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Головними результатами виховної діяльності в 2015/2016н.р. є:

 • створення цілісної системи виховної роботи з учнями закладу;
 • всебічне сприяння формуванню атмосфери взаємоповаги, взаємодії, взаєморозуміння між вихованцями, учнями, вчителями, батьками;
 • налагодження дієвої системи підвищення психолого – педагогічної компетентності вихователів, класних керівників;
 • організація взаємодії закладу та громадськості у справі виховання підростаючого покоління.

Необхідно відзначити високу активність класів та класних колективів у підготовці та проведенні шкільних виховних форм виховної діяльності, районних акціях, конкурсах та концертах, а саме 4,6 і 8 класи.

Педагогічним колективом НВК приділяється належна увага формуванню національної свідомості, ціннісного ставлення  та любові до рідної землі, поваги до батьків, шанобливого ставлення до культури українського народу. Кожний учитель закладу в процесі навчально-виховної діяльності намагається виховувати високоморальну особистість, стверджувати загальнолюдські принципи.

Система роботи з громадянського виховання базувалася на Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності. Вагомим питанням виховання у 2015 /2016 році було реалізація проекту «Школа своїми руками..». В рамках цього проекту учні школи та педагогічний колектив посадили квіти на нових клумбах, спроектували і збудували бесідку, висадили кущі. Результатом такої плідної праці стало 1 місце в області і подарунковий сертифікат на 3000грн. для обладнання спортивного майданчика.

Активно відгукнулися і учні і батьки до участі у проекті «Я – волонтер». В рамках проекту були проведені зустрічі з воїнами АТО, благодійний ярмарок, передавались дитячі малюнки та браслети, акція «Солодкий подарунок воїну», « Вітальна листівка захиснику», учні закладу продовжили плести маскувальні сітки для бійців, збирали продовольчі набори для бійців бригади, що отримували відремонтовану техніку в ФГ «Зоря».

       11 червня 2016 року колектив закладу приймав на відпочинок дітей з Галицинівської школи Мар’їнського району Донецької області. Протягом дня учні, вчителі закладу,голова ФГ «Зоря» Зоренко В.Г., голова піклувальної ради Мінігулова Т.І. провели разом з гостями. Дітей вразила краса нашого села, гостинність господарів. Їм запам’яталися брей-кава в стінах школи, імпровізований концерт в стінах нового КСЦ «Зоряний», рибалка на ставку та інше.   

               Змістовна робота проводилась щодо виконання Указу Президента України від 28.03.2007р. №250/2007 «Про заходи у зв’язку   з  роковинами Голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні ». Це тематичні уроки, лекції , зустрічі із свідками подій, тематичні виставки у бібліотеці закладу.

           З метою вивчення історії культури Батьківщини ШМО класних керівників пропагує проведення екскурсій до музеїв,виставок, прищеплюючи учням почуття гордості за свою Батьківщину, любові до рідного краю,  його традицій. Реалізація даного аспекту у 2015/2016 навчальному році здійснювалась через проведення різноманітних заходів.

Однією із важливих ланок патріотичного виховання учнів є музей закладу, який організовує дослідницьку діяльність, проводить освітньо - виховну роботу та формує естетичний смак учнівської молоді. У закладі працює  краєзнавчий музей, керівником якого є Антонова Н.В.. Робота в музеї спланована, у системі здійснюється пошукова робота. Проводиться робота по вивченню історії рідного краю, традицій українського народу. Музейні експозиції постійно поповнюються зібраними експонатами, матеріалами.

Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення різноманітних шкільних спортивних змагань, акції «Молодь проти наркоманії і СНІДу» , тижня «Молодь обирає здоровий спосіб життя»  у рамках яких відбулися тематичні бесіди, конкурс плакатів, спортивні змагання.

Здійсненню превентивного виховання сприяють психолого-педагогічна профілактика та корекція відхилень у поведінці учнів, забезпечення зайнятості та змістовного відпочинку дітей під час канікул, профілактика дитячої бездоглядності, наркоманії, алкоголізму.

На обліку у ВКМУСН  учнів НВК не перебуває. Цьому сприяє  постійна робота педагогічного колективу та батьківської громадськості НВК.

Кропітку роботу з учнями з попередження правопорушень, пропусків занять без поважних причин, порушень дисципліни проводили класні керівники  Райко Т.В., Крупська Т.О., Крупська Г.М.,Анацька Т.О.

З метою профілактики порушень дисципліни, пропусків занять без поважних причин у 5 -9 класах ведуться щоденники обліку дисципліни на уроках, відвідування уроків кожним учнем класу. Записи у щоденниках аналізуються  заступником директора з виховної роботи а учні, які схильні до пропусків занять без поважних причин, до порушень дисципліни та правил поведінки у закладі, викликаються на бесіди до адміністрації закладу.

Адміністрація закладу постійно тримає на контролі працевлаштування випускників 9-го класу.

Стан відвідування учнями школи постійно контролюється і заслуховується на нарадах при директорові.

Профорієнтаційна робота побудована на тісному зв’язку закладу з середніми спеціальними навчальними закладами Дніпропетровської  області. На базі закладу систематично відбуваються зустрічі учнів випускних класів з представниками вищих навчальних закладів області,  в основному це наші колишні учні. Класними керівниками протягом 2015/2016 навчального року проводилися години класного керівника за темами: «Я обираю професію», «Моя майбутня професія», «Як бути затребуваним у своїй професії».

Педколектив навчального закладу розуміє, що учнівське самоврядування  - це шлях до підвищення громадської активності учнів. Протягом 2015/2016 навчального року щосереди, проводились засідання шкільного парламенту. По класах також обрані органи учнівського самоврядування. Щопонеділка збирається загальношкільна лінійка, на якій розглядаються важливі питання стосовно навчально-виховного процесу. Одним з пріоритетних напрямів роботи є пошук, розвиток та підтримка юних дарувань. З метою виявлення творчо обдарованих дітей, надання їм допомоги у подальшому підвищенні майстерності та реалізації творчого потенціалу з учнями закладу були проведені різнопланові форми виховної діяльності, діагностування,  вчителями-предметниками розроблені плани роботи з обдарованими учнями.

Роботи з батьками спрямована на підвищення педагогічної культури батьків, на зміцнення взаємодії школи та родини, на посилення їхнього виховного потенціалу.

Значне місце в системі роботи класного керівника з батьками учнів приділяється психолого-педагогічній освіті.

Загальношкільні батьківські збори  проведені два рази на рік (вересень-травень), на яких батьки ознайомилися з нормативно - правовими документами про заклад, основними напрямами, задачами, підсумками роботи за 2015/2016 навчальний рік.

Класні батьківські збори  проводяться чотири рази на рік. Графік проведення батьківських зборів складений та затверджений директором закладу. Батьківські збори є школою освіти батьків, розширюють їхній педагогічний світогляд, стимулюють бажання стати хорошими батьками. На батьківських зборах аналізуються навчальні досягнення учнів, характеризуються їхні можливості, ступінь просування класу в навчальній діяльності, демонстрація успіхів дитини.

Забезпечення участі батьків у життєдіяльності класного колективу здійснюється класним керівником за допомогою включення їх у такі види взаємодії, як спільне планування виховної роботи у класі; колективні творчі справи; свята, вечори, концерти, відвідування виставок, бібліотек; прогулянки, походи, поїздки та подорожі; виставки творчих робіт, дні здоров'я; допомога в ремонтних роботах й естетичному оформленні класної кімнати; участь в обладнанні кабінету й виготовленні наочного приладдя.

Індивідуальна робота з батьками дозволяє встановити безпосередній контакт із кожним членом родини учня, домогтись більшого взаєморозуміння в пошуку шляхів розвивального впливу на особистість дитини. Тому класні керівники включають у план роботи відвідування родин учнів, індивідуальні бесіди з батьками, спільне визначення перспектив і засобів розвитку учня, педагогічні консультації, індивідуальні доручення.

Навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів та вихованців.

Питання поліпшення умов праці і навчання, попередження травматизму учасників навчально-виховного процесу є одними із найважливіших питань, над якими працюють учителі та адміністрація закладу. Згідно „Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в установах і закладах освіти” проводилася належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання та праці учнів та колективу закладу. Питання охорони праці у закладі вирішується на основі законодавчих, нормативно-правових актів про охорону праці, а також галузевих, територіальних цільових програм покращення стану й умов охорони праці.

У закладі велика увага приділяється фізкультурно-спортивній роботі. Діяльність спортивних секцій та гуртків сприяє оздоровленню, розвитку в учнів фізичних, інтелектуальних сил, формуванню позитивних рис характеру (витривалості, відповідальності, мужності, взаємодопомоги, наполегливості).

Мета фізкультурно-спортивної роботи: зміцнення здоров’я; виховання позитивного ставлення до фізкультури, популяризація спорту та здорового способу життя, прагнення до фізичного вдосконалення; підвищення працездатності; розвиток і корекція фізичних та рухових можливостей учнів; розвиток вольових якостей, витривалості, відповідальності, наполегливості, взаємодопомоги.

Згідно спільного наказу головного управління охорони здоров’я та головного управління освіти і науки Дніпропетровської обладміністрації «Про проведення профілактичних оглядів та впровадження в роботу медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 10.09.2009 №581/472 адміністрація закладу, медична сестра, кл.керівники здійснюють медико-педагогічний контроль за проведенням уроків фізичного виховання.

Продовж навчального року були створені необхідні умови для організації харчування. Організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей. Директором, медичним працівником, заступником директора з виховної роботи здійснювався постійний контроль за якістю харчування дітей. Здійснювався облік учнів, які отримували безкоштовне гаряче харчування, а також харчування за кошти батьків. Безкоштовним гарячим харчуванням були охоплені учні 1-4-х кл. та учні пільгового контингенту. За спонсорські кошти харчуються  учні 5-9-х класів. Щоденне меню складалося на основі перспективного меню, погоджувалося директором. Проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування дітей різного віку та про правила отримання безкоштовного харчування та вимоги щодо оформлення документів.

З метою забезпечення ефективного відпочинку дітей влітку 2016 року на базі закладу працював заклад відпочинку з денним перебуванням «Сонечко».

За період з 30.05.16р. по 16.06.16р.в закладі відпочивало 46 дітей.

В таборі було організовано роботу 2 загонів. Робота загонів була складена за загальним планом закладу відпочинку та затверджена директором. Роботу закладу відпочинку було організовано так, щоб кожна дитина знайшла собі справу до душі, відчувала себе затишно, збагатилася духовно, загартувалася фізично.

Під час роботи табору відпочинку учні отримували триразове безкоштовне харчування. Були дотримані санітарно-гігієнічні, протиепідемічні вимоги, вимоги пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, правила внутрішнього трудового розпорядку пришкільного закладу. Було забезпечено суворе дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності, проводилося цільове інструктування учнів перед виходом за межі території закладу. Скарг та травмувань працівників та учнів під час роботи дитячого закладу відпочинку не було.

Згідно плану роботи громадянського інспектора педагогічним колективом закладу було вивчено соціальний статус родин і складено соціальний паспорт. Відповідно до соціального паспорту на кінець року у закладі навчалися 114 учнів. З них:

 • діти сироти – 0
 • діти, позбавлені батьківського піклування – 0
 • дітей з багатодітних родин – 36 ;
 • дітей з малозабезпечених родин – 14;
 • дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС –  0
 • дітей-інвалідів – 2;
 • діти – напівсироти – 0
 • діти – учасників АТО - 3 .

Дтиі цих категорій мають документи, які підтверджують їх статус.

У закладі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх.

Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі здійснювався відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти та  програми розвитку дитини дошкільного віку  «Я у Світі»,  «Впевнений старт».

При плануванні освітньої роботи вихователі використовували інноваційні методики.

З метою якісної  підготовки до нового навчального року в серпні 2015року в усіх вікових групах було проведено тематичне вивчення цього питання. Результати засвідчують, що необхідно:

 1. Вихователям систематично дотримуватись тривалості рухової активності дітей упродовж дня.
 2. Дотримуватись структури складових заняття з фізичного розвитку відповідно вимогам програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», віковим особливостям і рівню розвитку дітей.
 3. Активізувати просвітницьку роботу з батьками щодо оздоровлювального впливу ранкової гімнастики на організм дитини.

Аналізуючи узагальнені результати обстеження дітей п’ятого року життя, можна зробити висновок, що в 2015/2016 навчальному році збільшився відсоток дітей у яких проявляються показники компетентності  різних видів освітніх ліній в високій та в повній мірі, відсутній відсоток дітей у яких не проявляються ці показники. Маючи на меті виховання компетентного дошкільника, педагоги активно застосовували принцип інтеграції не тільки на заняттях, а й в усіх видах життєдіяльності дитини. Але, більше уваги необхідно приділяти розвитку ігрових вмінь і навиків, розвитку мовлення  дитини. Для цього необхідно створювати умови, які б сприяли пізнавальній, дослідницькій, експериментальній діяльності дітей. Для ефективності організації пізнавальної діяльності педагогам слід створювати проблемні, пошукові, евристичні ситуації, ініціювати самостійні відкриття дітей, використовувати інтелектуальне співробітництво, колективне розмірковування, спонукати дітей до постановки проблемних запитань, розв’язування винахідницьких завдань, пропонувати дітям виконувати цікаві індивідуально-творчі завдання на ігровому матеріалі тощо.

Проаналізувавши рівні засвоєння програмових знань дітьми старшого дошкільного віку, можна зробити висновок, що робота вихователів велась на достатньому рівні. Загальні позитивні показники на кінець навчального року дали вагомий приріст, а негативні знизились. Підвищення рівня показників відбулося завдяки використанню таких нових технологій, як педагогіка співробітництва. Але мають місце недоліки:

Протягом навчального року проводилася значна робота щодо соціального патронату дітей дошкільного віку в межах закріпленої території. Це дало можливість педагогам популяризувати та пропагувати серед батьків значущість дошкільної освіти для розвитку дитини й позитивне відношення до вирішення державного завдання обов’язкової дошкільної освіти, створити умови для забезпечення наступності та перспективності до


Copyright MyCorp © 2024
Конструктор сайтів - uCoz